Självkänsla, sömnproblem och ...

Alla produkter för denna åldersgrupp är lika bra för att öka självkänsla, självförtroende och för att få barn att slappna av och somna, men några av dem har ytterligare effekter. Läs nyckelorden under bilderna och läs ännu mer under varje produkt & nbsp; längst ner på sidan.

Många extra effekter :

Positivitet, mod, svartsjuka
Mod, ångest, acceptans av 
egna och andras misstag
Inga ytterligare effekter
Alla typer av skolproblem
Mod
Inga ytterligare effekter
Inga ytterligare effekter