Handelsvillkor

Du måste vara 18 år för att prenumerera på Vækst A/S. Betalningen gäller för en löptid på 30 dagar, oavsett hur många dagar det är i månaden. Det är ditt eget ansvar att avbryta betalningen om du inte längre vill använda ditt abonnemang. Betalningen debiteras automatiskt var 30:e dag och fortsätter kontinuerligt tills du säger upp prenumerationen. Om du inte avbryter betalningen är det ditt eget ansvar även om du inte använder ditt abonnemang, oavsett vad anledningen till detta är. Enda undantaget är om vår sida inte fungerar vid den tidpunkt då du vill avsluta prenumerationen. Om det behövs, prova på en annan dator/telefon/surfplatta/iPad och kontakta oss omedelbart. Om vår sida har varit ur funktion måste du ange tidpunkten för din avregistrering inom en dag.
Säga upp

Under menypunkten: Avsluta prenumeration kan du när som helst avregistrera dig, har du problem med avanmälan kan du alltid kontakta oss hela veckan 7 dagar kl. 10 till 17 per telefon eller per E-post alla timmar på dygnet. Det går inte att säga upp prenumerationen retroaktivt.
Leverans och fel

Vi samarbetar med de duktigaste programmerarna, men om fel uppstår kan det givetvis orsaka driftstopp. Såvida inte stilleståndet är mer än tre dagar kompenseras ingen stilleståndstid.
Ångerrätt

Det finns ingen ångerrätt på prenumerationer, men du kan när som helst koppla ur ditt abonnemang, vilket upphör när din betalningsperiod går ut.
Ansvar ang webbplats och tjänst
Growth A/S kan inte garantera att webbplatsen är felfri och i drift när som helst. Growth A/S ansvarar inte för innehållet på webbplatser Vækst A/S länkar till, och inte heller för innehållet på webbplatser som länkar till någon av Vækst A/S webbplatser.
Ansvar för produkterna.
Growth A/S tar inte ansvar för både fysiska och psykiska problem eller sjukdomar som kan relatera till användningen av produkterna på kortare eller längre sikt. Om du lider av eller blir av med en psykisk sjukdom eller epilepsi bör du diskutera användningen av våra produkter med din läkare.

Med vänliga hälsningar
Carsten Sommerskov
Vaekst A/S
Hvedstrupvej 8
4000 Roskilde
Danmark
tel +45 20131041
E-post: vaekst@vaekst.dk
CV 15350032