Stärk självkänslan och sov sött

Dålig självkänsla och bristfällig sömn

Dålig självkänsla och otillräcklig sömn har några saker gemensamt. Problemen kan vara ett eller flera av dessa: Bristande koncentration och närminne, inlärningssvårigheter, förvirring, irritabilitet, aggressivitet, hyperaktivitet, negativitet, sårbarhet, bristande social kompetens...
 
 
Dålig självkänsla
 
Dålig självkänsla ger i sig många problem. Dålig självkänsla är uppfattningar som: Jag är konstig, Jag är inte bra nog, Jag kan inte, Jag räcker inte till.
 
Självkänsla symptom
 

Självkänsla

Att ha en hög självkänsla, betyder, att man försöker att rätta till de brister man har. Och när man har försökt att rätta till utan resultat, så accepterar man, att man har fel. Som ditt barn förklarar för de andra i en av berättelserna i "Du är fantastisk". "Ja, det stämmer; det finns några brister hos mig, men det finns också väldigt många bra saker. Det finns faktiskt fler bra saker, än dåliga."

En hög självkänsla hindrar, minskar eller förebygger

Mobbning, konflikter, sårbarhet, nervositet, syskonavundsjuka, inlärningssvårigheter, aggressivitet, koncentrationssvårigheter, osäkerhet, negativitet, blyghet, hyperaktivitet, prestationsångest...
 

En hög självkänsla ger

Lugn, balans, koncentrationsförmåga, säkerhet, framgång i skolan, goda prestationer, positivitet, acceptans av andra, självacceptans, glädje, trygghet, sunda kompisrelationer
 
 

Stärk både självkänsla och självförtroende

Ditt barn är huvudpersonen i berättelserna och ditt barn blir hela tiden framhävd och förhärligad som en del av berättelsen. Barn älskar att lyssna på dessa berättelser om och om igen, och då stärks känslor som "Du är bra nog", "Du är önskad", "Du är älskad". Det får alla barn att blomstra. Berättelserna är gjorda så att det både finns dag- och godnattsagor.
 
Mental träning

 
Därför stärks självkänsla och självförtroende

Kodordet är upprepning. Du lärde dig att gå, cykla, tala främmande språk m.m. med hjälp av upprepning, upprepning, upprepning. Kan det tänkas, att självkänsla och självförtroende kan stärkas på samma sätt?
Just genom upprepningen skapas en självuppfyllande profetia, också kallad Rosenthaleffekten. Läs mer: Rosenthal effekten

Sov sött

Godnattsagorna börjar alltid med en kort avslappning, och därför är de speciellt lämpade som ett slags "sömnmedel", där den lugna rösten och den specialkomponerade musiken skickar ditt barn till drömlandet med ett leende.

 
 

Diverse sömnproblem löses

 • Barn, som inte vill gå till sängs, "lockas" av det mysiga att bli framhävd i sagan
 • Barn, som annars blivit rädda, får något annat att tänka på. De faller i sömn och sover ofta igenom hela natten utan att vakna, för att de drömmer behagliga drömmar
 • Barn, som annars vaknar om natten och kommer in i föräldrarnas sovrum, sover ofta genom hela natten med hjälp av avslappningen. 
 • Många barn, som tidigare drömde mardrömmar, sover tryggt och gott med hjälp av den positiva insomningen.
 • Barn, som inte vill sova i eget rum, får det lättare vid övergången.

 
 

18 artiklar

 1. Provet uden ångest

  Provet utan ångest är mental träning som kan användas för att minimera nervositet och därigenom hjälpa till att minska ångest. Samtidigt kan den vara till hjälp för att uppnå ännu bättre resultat. Den är främst avsedd för muntliga provar ...

  Finns som ljudbok (mp3)

  Ljudboken kan både laddas ner och spelas direkt i din profil.

  Läs Mer
  Från
  128,00SEK.
 2. Powerteen

  Powerteen är fyra berättelser som fokuserar på att ge tonåringar insikter och verktyg för att övervinna många av de problem som tonåringar upplever.


  Problemen varierar mycket:
  Några är trötta på skolan.
  Några blir påstridiga.
  Några blir introverta.
  Några har konflikter med sina föräldrar.
  Överdriven självkritik angående sitt utseende och beteende.
  Stress relaterad till skolan och fritidslivet ... och mycket, mycket mer.

  Som ljudbok är Powerteen försedd med bakgrundsmusik, och läsaren uppmanas lyssna med slutna ögon för att göra den mer levande. Som ljudbok finns berättelserna både i en dagsversion och en kvällsversion där lyssnaren till sist talas till sömns av den mjuka rösten och den lugna bakgrundsmusiken.

  Finns som e-bok (pdf) och ljudbok (mp3)

  Läs Mer
  Från
  398,00SEK.
 3. Du är fantastisk (8 - 12 år)

  Stärk självkänslan, självförtroendet och modet. I ett Harry Potter-liknande trolldomsuniversum på planeten Saturnus är ditt barn huvudpersonen i dessa nya historier.

  Självkänsla, självförtroende og sovhjälp till ditt barn.

  Extra Effekter: Förebygg mobbning, stoppa avundsjuka, skapa glädje och trivsel. 

  Finns som ljudbok (mp3) och e-bok (pdf)

  Ljudböcker och e-böcker kan både laddas ner och spelas direkt i din profil.

  Läs Mer
  Från
  398,00SEK.
 4. Du kan och du vågar (8 - 12 år)

  Stärk självkänslan, självförtroendet och modet. Skapa glädje och trivsel. Förebygg ångest. Ditt barn är huvudpersonen i dessa nya spännande historier.

  Självkänsla, självförtroende og sovhjälp till ditt barn.

  Extra Effekter: Att inte ge upp, att acceptera egna och andras fel, att stärka sitt mod och att stå emot ångest.

  Finns som ljudbok (mp3) och e-bok (pdf)


  Ljudböcker och e-böcker kan både laddas ner och spelas direkt i din profil.

  Läs Mer
  Från
  398,00SEK.
 5. Du är älskad (3 - 7 år)

  Självkänsla, självförtroende och/eller sömnhjälp. I nusslingträdet är ditt barn huvudpersonen i dessa helt nya underbara berättelser...
   
  Extra effekter: Motverkar envishet och negativitet. Lär ditt barn att hantera ilska, lyssna och få ditt barn att acceptera andras och egna misstag.

  Finns som ljudbok (mp3) och e-bok (pdf)

  Ljudböcker och e-böcker kan både laddas ner och spelas direkt i din profil.

  Läs Mer
  Från
  398,00SEK.
 6. Du är makalös (3 - 7 år)

  Stärk självkänsla och självförtroende. Njut av att se ditt barn somnar glatt i tid och sover djupt och tryggt hela natten.
   
  Extra effekter: Hjälper ditt barn att känna sig tryggt under åskväder och hantera alla former av ångest. Lär ditt barn att städa upp och motverkar kräsenhet.

  Finns som ljudbok (mp3) och e-bok (pdf)

  Ljudböcker och e-böcker kan både laddas ner och spelas direkt i din profil.

  Läs Mer
  Från
  398,00SEK.
 7. Du är fin (3 - 7 år)

  Självkänsla, självförtroende og sovhjälp till ditt barn. I nusslingträdet är ditt barn huvudpersonen i dessa nya historier.

  Extra Effekter: Mottvärkar jag-centrering, Mottvärkar ångest vid läggdags, Accept av egna och andras fel.

  Finns som ljudbok (mp3) och e-bok (pdf)

  Ljudböcker och e-böcker kan både laddas ner och spelas direkt i din profil.

  Läs Mer
  Från
  398,00SEK.
 8. Du är värdefull (8 - 12 år)

  Det bästa du kan göra för ditt barn: Skapa extra självförtroende, självkänsla och glädje. Ge ditt barn en ovärdelig gåva för livet. Extra fördelar: Slut på problem vid läggdags, ökad koncentration och ett strålande humör.

  Finns som ljudbok (mp3) och e-bok (pdf)

  Ljudböcker och e-böcker kan både laddas ner och spelas direkt i din profil.

  Läs Mer
  Från
  228,00SEK.
 9. Du är något särskilt (8-12 år)

  ”Du är något särskilt” är för barn från ca. 8 till 12 år. För ditt barn är det två bra och intressanta berättelser där barnet själv är huvudperson. Men egentligen är det mental träning. Som en viktig del av berättelserna får ditt barn beröm om och om igen av andra personer i berättelserna.

  Finns som ljudbok (mp3) och e-bok (pdf)

  Ljudböcker och e-böcker kan både laddas ner och spelas direkt i din profil.

   

  Läs Mer
  Från
  228,00SEK.
 10. Du kan (8-12 år)

  Stärk ditt barns utveckling. "Du kan" är för barn från ca. 8 till ca. 12 år. Historier som skapar självförtroende hos ditt barn. Barnens självkänsla växer och ditt barn trivs ännu bättre. Barnet upplever det som bra historier, men det är .....

  Finns som ljudbok (mp3) och e-bok (pdf)

  Ljudböcker och e-böcker kan både laddas ner och spelas direkt i din profil.

  Läs Mer
  Från
  228,00SEK.
 11. Du är tillräcklig (3-7 år)

  Låt ditt barn gå och lägga sig i lugn och ro medan de positiva budskapen arbetar vidare i drömmarna. Självkänsla och självförtroende till ditt barn. Barnet upplever det som bra historier men det är mental träning ...

  Finns som ljudbok (mp3) och e-bok (pdf)

  Ljudböcker och e-böcker kan både laddas ner och spelas direkt i din profil.

  Läs Mer
  Från
  228,00SEK.

18 artiklar